Slam dunk til Senterpartiet


Foto: Senterpartiet

Hvis du ser noen ulver som med nedslått blikk haster mot grensen til Sverige så er det fordi de har hørt om de siste meningsmålingene til Senterpartiet. Partiet er nå landets tredje største, og i Sogn og Fjordane har partiet utrolige 33,9 prosents oppslutning. Den overhengende faren for at sauene utryddes av rovdyr er dermed mindre enn før, og ordførere over det ganske land puster lettet ut og har begynt å pusse på ordførerkjedene sine igjen.

Slagsvold Vedum har ledd seg frem til helgens landsmøte, og han ler fremdeles. Han smiler av påstander om populisme, og dette partiet gjør alt riktig for sin egen del akkurat nå. Senterpartiet har nemlig skjønt hva som gjelder for å sanke stemmer i moderne demokratier - og det er at noen sier de skal ta vare på alt som ligger innen 3 kilometers radius fra stedet der man bor.

Mens Høyres landsmøte var en dempet affære der Ernas innledningstale omfattet så mye at man sovnet før linje 887 så har Senterpartiet fokus på noen få kampsaker som treffer akkurat de riktige velgerne. På nettsiden sin stiller partiet blant annet følgende spørsmål:

"Hvorfor skal du måtte reise i timevis for å få tak i sentrale tilbud i din kommune?", og det er godt spurt. For i dag er det ingen som vil reise for å få tak i noe som helst. Tvert i mot vil vi helst ha alt fra legevakt til brød levert rett på døren, og hvis vi faktisk må gå ut vil vi selvsagt ikke møte dyr som teoretisk sett kan være farlige. Det vi heller vil møte er synet av en tollmur som beskytter det vi produserer mot konkurranse fra utenlandske varer, og dermed er også forslag om tollmurer og strengere grenser lett salgbart materiale.

For å mene at det foregående er gode ideer må man riktignok se bort fra at det er latterlig dyrt å opprettholde en miniregjering per 500. innbygger - og at vi sliter litt med biologisk mangfold og omstilling til oljeprisfall og teknologisering - men likevel: Vi er alle oss selv nærmest.

Tre budskap kan være nok til å vinne et valg. Det skjønte Donald Trump, og det skjønner Slagsvold Vedum. Det er derfor Erna og co får litt av en utfordring med å formidle at Norge har store utfordringer som vi kollektivt må ta tak i. -For mens de borgerlige selger Erna som den store lederen som kan ta oss gjennom en trøblete fase sier Sp ganske enkelt at de skal ta vare på deg og nærmiljøet ditt. Dette er Senterpartiet mot Høyre akkurat nå. En smilende Vedum mot en alvorstung Erna som prøver å bli landsmoder ved å formidle et komplekst budskap. Dette er jovial beskyttelse av det bestående mot langsiktig planlegging av hvordan vi skal møte teknologisering, oljeprisfall og kjedelige ting som kan medføre at vi faktisk må ta i et tak som nasjon.

Arbeiderpartiet lekker som en sil fordi Gahr Støre egentlig har vært skadeskutt siden han ikke klarte å ta stilling til at ytringsfrihet er en viktig ting. Støre snakker så utydelig, mens Slagsvold Vedum er direkte og lager lister over fremmedord han vil forby fordi de er for snobbete. -Og det er ingen som tror at Støre har en slik liste. For å si det sånn. 

Senterpartiet strutter av energi, Arbeiderpartiet blør, mens den sittende koalisjonen er sliten og blek mens den prøver å svelge og glemme kompromissene sine. Dermed kan vi begynne å tenke litt over hvordan hverdagen blir hvis alle sentrale funksjoner flyttes til steder der det bor mindre enn 70 mennesker fra før, samtidig som rosemaling innføres som obligatorisk fag på alle klassetrinn.

-Og når Senterpartiet "tror på hele Norge» mens Høyre bare "tror på Norge " så var helgen en slam dunk for et parti som ler hele veien til velgerbanken. I hvert fall inntil de øvrige partiene har konsolidert strategiene sine til å møte en x-faktor som få hadde tatt tilstrekkelig høyde for. 

Et forslag er at de borgerlige begynner med å snakke om hvem som skal betale for all rosemalingen. For eksempel.


Foto: Senterpartiet

5 kommentarer

Fred Estaire

27.03.2017 kl.15:04

SP har lenge hatt fornuftig politikk for folk flest, men er uspiselig fordi de kun vil samarbeide med Mullah partiene

Skvatt

27.03.2017 kl.16:34

Flott! Um nokon undrar seg over kvifor det ikkje er varg i Sogn og Fjordane lyt eg berre nemne at det er av di den store uppslutnaden åt Senterpartiet skræmar burt alle vargane, sann. Når dei samstundes ynskjer fleire kommunar, fleire fylkjeskommunar, høgare tollsatsar og mindre import, samt fleire bønder i heile landet er det ikkje noko å undrast over lengre. Senterpartiet vert den store valvinnaren, eg trur beint fram på over 30% uppslutnad på landsbasis au, eg. Då lyt dei skipa regjering saman med Arbeiarpartiet og KrF, det trur eg lyt vêre den beste regjeringa landet kan få, i kvert fall viss dei tek inn KDG i tillegg, slik at dei kan forma klimapolitikken i sitt bilete nett som dei gjer i Oslobygda. Det er berre å gle seg, sann. Jau!

Bente Lund

27.03.2017 kl.16:36

Skvatt: :-))

Erik

28.03.2017 kl.09:40

Et 7-10%-parti vinner ikke valg...

Bente Lund

28.03.2017 kl.09:54

Erik: Skjønner hva du sier. Men jeg sier ikke at de vinner valget - jeg sier at det er lurt å spisse budskapene og agere så målrettet som de gjør. Sånn forøvrig så er det å være et stort vippeparti nesten det samme som å få styre landet.... Se på Stoltenberg I og II. Ha en fin dag:-)

Skriv en ny kommentar

hits